“El dia internacional  de la Llengua materna es celebra cada any el 21 de febrer. Té per objecte promoure el reconeixement i la pràctica de les llengües maternes de tot el món i especialment les de les minories. Va proclamar-se en la 30a reunió de la Conferència General de la UNESCO, l’any 1999.Es va fixar el 21 de febrer com a data escollida en memòria dels incidents que van tenir lloc a Bangladesh al 1952, quan la policia i l'exèrcit de l'estat pakistanès, que ocupava llavors aquest país, van obrir foc sobre la multitud dels parlants de Bengalí que es manifestaven a favor dels seus drets lingüístics”.


Hem  creat aquest bloc de les llengües maternes amb l’objectiu d’apropar les diferents llengües del món als infants i donar-los a conèixer la riquesa cultural de diferents països.
Hi trobareu un recull de material que us permetrà treballar amb els vostres alumnes les llengües maternes dins del marc competencial del plurilingüisme i de la interculturalitat,  per tal d'afavorir el desenvolupament de la competència comunicativa, fent ús de totes les llengües del repertori de l’alumnat.
      
Aquests recursos (contes, cds, dvds, webs...) afavoriran el treball a l’aula i ajudaran a fomentar  el respecte a la diversitat lingüística i el desig d’aprendre de totes les llengües i cultures.

 
Objectius competencials:


  •  Valoració de la llengua com a instrument de comunicació, d’aprenentatge i d’aproximació a d’altres cultures i d'obertura a la diversitat de llengües i cultures del món.
  •  Coneixement del fet que al món hi ha llengües molt diverses i que cada llengua té diferents regles.
  •  Valoració de la pròpia identitat lingüística i de la riquesa que representa poder conèixer més d’una llengua.
  • Actitud positiva d’interès i de confiança davant de la diversitat de llengües i cultures.
  • Valoració, actitud receptiva i de respecte cap a les persones que parlen altres llengües o variants del català i el castellà i que tenen una cultura diferent a la pròpia.
  • Coneixement de la varietat de llengües que es parlen al món, a partir de recerques guiades a internet, visionats audiovisuals o d’observació de llibres escrits en diferents alfabets, prospectes i informacions sobre aparells.
  • Coneixement del fet que hi ha llengües que es parlen a molts països i del fet que hi ha països on es parlen moltes llengües.
  • Identificació de paraules que s’assemblen en altres llengües, arriscar-se a trobar el significat i identificar les estratègies que fan servir.